ثبت نام در سامانه

شما می‌توانید شماره شبا را هم با IR و بدون IR وارد کنید.